Fogalom

A könnyen érthető kommunikáció jelentéséről gondolkodunk
Ezen az oldalon elolvasható a gondolatunk.

Gondolatok a könnyen értherő kommunikációról

A könnyen érthető kommunikációt régóta használják.
Ezt a honlapot tapasztalati szakértőkkel írjuk együtt.

A tapasztalati szakértők véleménye
a könnyen érthető kommunikációról:

  • Leegyszerűsíti a dolgokat.
  • Könnyebben érthetőek a dolgok.
  • A szövegben sok kép segíti az elképzelést.
  • Az Interneten található szövegekre nehéz odafigyelni.
  • Jó ha valami könnyen érthetően van leírva.

 

Német Zsuzsa tapasztalati szakértő véleménye:

A könnyen érthető módszerrel érthetőbb a szöveg.
A szövegben benne van a lényeg, és tudom, miről szól.
A könnyen érthető szövegben képek is szerepelnek, hogy
lássam, miről szól a téma.

 

Olvastam a könnyen érthető kommunikációról.
Beszéltem tapasztalati szakértőkkel.
Átgondoltam a könnyen érthető kommunikáció fogalmát.

 


A könnyen érthető kommunikáció fogalma tudományosan

A könnyen érthető kommunikáció a köznyelvben vagy összetettebb nyelvi szinten megjelenő információ tartalomegységeinek megjelenítése vagy önálló információs tartalom kidolgozása egyszerű, letisztult formában, mely az információ megértését szolgálja (Farkasné Gönczi Rita itt a honlapon, 2017, id. 2018, módosítva 2021/a). A könnyen érthető kommunikáció olyan kommunikáció, amely a nyelvi és nem nyelvi jeleket sok esetben egyedi szabályok mentén alkalmazza.

A képen két emberfej egymással szemben. Köztük keretezve az üzenet szó látható. Az üzenethez kapcsolódik a nyelvi jelek és nem nyelvi jelek kifejezések. A kép alján könnyen érthető kommunikáció olvasható.
1. ábra: A nyelvi és nem nyelvi jelek rendszerének alkalmazása a könnyen érthető kommunikáció esetén (Farkasné dr. Gönczi, 2021/b)

A könnyen érthető kommunikáció minden nyelv saját nyelvi és nem nyelvi jeleit alkalmazza az üzenet kidolgozása és közvetítése során. Az egyedi alkalmazás azt jelenti, hogy a kommunikációban résztvevő személyek szövegértésének mértéke meghatározza a könnyen érthető kommunikáció alkalmazott szintjét, és ehhez igazítja az alkalmazható nyelvtani és egyéb szabályok körét. A könnyen érthető kommunikáció résztvevői tudatosan vagy spontán módon alkalmazzák a kommunikációs helyzetben megjelenő üzenetalkotási szabályokat (Farkasné Gönczi Rita, 2021/b).

 

A fenti szöveg könnyen érthetően:

A könnyen érthető kommunikáció fogalma

A könnyen érthető kommunikáció információkat mutat be.könnyen érthető kommunikáció logoja

Az információkat az emberek egymással megosztják.

Könnyen érthetően adhatunk saját információt, vagy

más ember információját átalakíthatjuk könnyen érthetőre.

A könnyen érthető kommunikációval készített szöveg érthető.

Használunk nyelvi szabályokat.

Használunk nem nyelvi szabályokat.  

Szabályok írják le, hogyan fogalmazzunk könnyen érthetően.

A könnyen érthető átalakításnál be kell tartani a szabályokat.

A könnyen érthető írásnál képeket is használhatunk.

A képek segítik az információ megértését.

 


Felhasznált irodalom:
Farkasné Gönczi Rita (2018). A könnyen érthető kommunikáció fogalma és szabályrendszere nemzetközi és hazai példák, illetve magyar tapasztalati szakértők javaslatai alapján. Gyógypedagógiai Szemle 46 (1). 

Farkasné Gönczi Rita (2021/a). Könnyen érthető kommunikáció fogalma, nyelvi szintjei és alkalmazhatósága a látássérülés kontextusában. In Dimenzióváltások a látássérült személyek pedagógiája és rehabilitációja mátrixában. Nemzetközi konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szervezésében. (szerk. Farkasné Gönczi), ELTE BGGYK, Budapest

Farkasné Gönczi, Rita (2021/b). Researching 2 formal forms of easy-to-understand communication in Hungary. URL: https://blogs.helsinki.fi/klaara-network/2021/12/03/rita-farkasne-gonczi-researching-2-formal-forms-of-easy-to-understand-communication-in-hungary/