Belső tenger – egy szépirodalmi könyv könnyen érthető része az önérvényesítő embereknek

A könnyen érthető kommunikációval sok bonyolultan fogalmazott információ megérthető.

Farkasné dr. Gönczi Rita a nevem.Farkasné dr. Gönczi Rita porté látható

A könnyen érthető kommunikációt aktívan használom beszédben és írásban. 

Néhány hónapja megkért Kováts Laura Rozália egy fordításra.

Rozi izgalmas feladatot adott.

 

A Belső tenger című könyv könnyen érthető fordítása

Rozi írt egy könyvet az életéről. Belső tenger című könyvborító. A képen kék háttér előtt egy rövid hajú lány fel. A fejből csövek lógnak ki. Az arcon a Belső tenger cím olvasható

Rozi megkért, hogy fordítsam le a könyv szövegét könnyen érthető kommunikációval. 

A könyv hosszú volt, ezért változtattunk a tervünkön. 

Elolvastam a könyvet és megírtam az összefoglalóját.

Az összefoglalót fordítottam könnyen érthető kommunikációval. 

A szöveget tapasztalati szakértők ellenőrizték.

A tapasztalati szakértők a debreceni Immanuel Otthon és Iskola tagjai.

A könyv a Partvonal Kiadó gondozásában jelent meg. 

Rozi mesélt a könyvbemutatón az írásról.

Rita mesélt a könnyen érhető kommunikációról a könyvbemutató végén. 

A könyvbemutató megnézhető a bejegyzés végén.

 

A Belső tenger segíthet az önérvényesítő embereknek

A Belső tenger című könyv Rozi életéről szól.

Rozi koraszülött babaként született.A képen Kováts Laura Rozális látható. Könyvet tart a kezében egy tükör előtt.

Sokat járt kórházban. 

A fejébe söntöt raktak az orvosok.

A söntöt úgy írjuk, hogy shunt. 

A sönt segít a agyvizet elvezetni.

A söntről olvashatsz részletesen a könyvben.

Rozi megtanult együtt élni a nehézségekkel. 

Rozi kitartóan járt fejlesztésekre, tanult.

Rozi átélt örömöt, szerelmet, fájdalmat, bánatot, elvesztést. 

Rozi a könyvében hasznos ötleteket ír az élethez.

Rozi tanulságos életet él.

Érdemes elolvasni Rozi könyvét!

 

Belső tenger könnyen érthető részének hasznosítása

A könyv könnyen érthető részét fel tudják dolgozni például:

 • önérvényesítő csoportokban vagy A képen a Balő tenger című könyvek láthatók halomban. A háttérben emberek beszélgetnek.
 • szövegértési nehézséget mutató emberek vagy
 • gyógypedagógusok.

A könyv könnyen érthető része segít feldolgozni

 • az emberi élet kérdéseit,
 • a kommunikációs helyzeteket,
 • az érzelmi témákat,
 • az elvesztést,
 • a függőséget,
 • a megbocsátást.

Egy példa a Belső tenger című könyv használatára

Feldolgozási ötlet 1 embernek:

 • Olvasson el egy választott témát!A képen egy ember kezében könyv látható. Vélhetően könyvet olvas valaki.
 • Gondolja végig, hogy átélt-e hasonlót!
 • Gondolja végig, Rozi története miben hasonlít és miben különbözik!
 • Gondolja végig Rozi megoldását!

Feldolgozási ötlet önérvényesítő csoportoknak:

 • Olvassunk el egy választott témát!
 • Gondoljuk végig, hogy átéltünk-e hasonlót!
 • Nézzünk hasonló példát filmen!
 • Alkossunk a témáról! Például rajzoljunk, ragasszunk, játsszuk el!
 • Gondoljuk végig, Rozi története miben hasonlít!
 • Gondoljuk végig Rozi megoldását!
 • Beszéljünk a csoportban a megoldási lehetőségekről!
 • Jegyezzük le a témát és a megoldásokat!
 • Végül összeállíthatunk egy megoldás gyűjtemény az ötletekből.

 

Film a könyvbemutatóról

A könyv megrendelhető ide kattintva.

A könyvről információ elérhető Kováts Laura Rozália FB oldalán és

Partvonal Kiadó FB oldalán. 

________________________________
A bejegyzésben felhasznált képek A Partvonal Kiadó FB oldaláról és a pixabay.com honlapról származnak.

Inland Sea – an easy-to-understand part of a fiction book for self-advocacy people

With easy-to-understand communication, a lot of complicated information can be understood.

Mrs. Farkasné dr. My name is Rita Gönczi. Mrs. Farkas dr. A portrait of Rita Gönczi can be seen

I actively use easy-to-understand communication in speaking and writing.

A few months ago, Laura Rozália Kováts asked for a translation.

Rozi gave an exciting task.

An easy-to-understand translation of the book The Inner Sea

Rozi wrote a book about her life.

Rozi asked me to translate the text of the book with easy-to-understand communication. 

The book was long, so we changed our plan. 

I read the book and wrote its summary. 

I translated the summary with easy-to-understand communication. 

The text was checked by experts by experience. 

Experts by experience are members of the Immanuel Home and School in Debrecen

The book was published by Coastline Publisher. 

Rozi told me about the writing at the book presentation. 

Rita talked about easy to understand communication at the end of the book presentation. 

The book presentation can be viewed in Hungarian at the end of the post.

Use an easy-to-understand part of the book, inland sea

The easy-to-understand part of the book can be processed, for example: 

 • in self-advocacy groups or
 • people with reading difficulties
 • special education teachers.

The easy-to-understand part of the book will help you process it issues of

 • human life,
 • communication situations,
 • emotional topics,
 • the lossaddiction,
 • forgiveness. 

An example of using the book The Inland Sea

Processing idea for 1 person: 

 1. Read a chosen topic!
 2. Think about whether you have experienced something like this!
 3. Think about how Rozi’s story is similar and different like yours!
 4. Think about Rozi’s solution!

Processing idea for self-advocacy groups: 

Let’s read a chosen topic!

Think about whether we have experienced something like this!

Let’s look at a similar example in a movie!

Let’s create on the topic!

For example, let’s draw, stick, play about it!

Let’s think about what Rozi’s story is like!

Think of Rozi’s solution!

Let’s talk in the group about the possible solutions.

Write down the topic and the solutions!

Finally, you can compile a solution collection from the ideas.

A film about the book presentation

The book in Hungarian can be ordered by clicking here

Information about the book is available on the FB website of Laura Rovália Kováts and 

Coastline For rent on FB website.