Fogalom

A könnyen érthető kommunikáció jelentéséről gondolkodunk
Ezen az oldalon elolvasható a gondolatunk.

Gondolatok a könnyen értherő kommunikációról

A könnyen érthető kommunikációt régóta használják.
Ezt a honlapot tapasztalati szakértőkkel írjuk együtt.

A tapasztalati szakértők véleménye
a könnyen érthető kommunikációról:

  • Leegyszerűsíti a dolgokat.
  • Könnyebben érthetőek a dolgok.
  • A szövegben sok kép segíti az elképzelést.
  • Az Interneten található szövegekre nehéz odafigyelni.
  • Jó ha valami könnyen érthetően van leírva.

 

Német Zsuzsa tapasztalati szakértő véleménye:

A könnyen érthető módszerrel érthetőbb a szöveg.
A szövegben benne van a lényeg, és tudom, miről szól.
A könnyen érthető szövegben képek is szerepelnek, hogy
lássam, miről szól a téma.

 

Olvastam a könnyen érthető kommunikációról.
Beszéltem tapasztalati szakértőkkel.
Átgondoltam a könnyen érthető kommunikáció fogalmát.

 


A könnyen érthető kommunikáció fogalma tudományosan

A könnyen érthető kommunikáció a köznyelvben vagy összetettebb nyelvi szinten megjelenő információ tartalomegységeinek megjelenítése vagy önálló információs tartalom kidolgozása egyszerű, letisztult formában, mely az információ megértését szolgálja (Farkasné Gönczi Rita itt a honlapon, 2017, id. 2018, módosítva 2021). A könnyen érthető kommunikáció olyan kommunikáció, amely a nyelvi és nem nyelvi jeleket sok esetben egyedi szabályok mentén alkalmazza. A könnyen érthető kommunikáció minden nyelv saját nyelvi és nem nyelvi jeleit alkalmazza az üzenet kidolgozása és közvetítése során. Az egyedi alkalmazás azt jelenti, hogy a kommunikációban résztvevő személyek szövegértésének mértéke meghatározza a könnyen érthető kommunikáció alkalmazott szintjét, és ehhez igazítja az alkalmazható nyelvtani és egyéb szabályok körét. A könnyen érthető kommunikáció résztvevői tudatosan vagy spontán módon alkalmazzák a kommunikációs helyzetben megjelenő üzenetalkotási szabályokat (Farkasné Gönczi Rita, 2021).

 

A fenti szöveg könnyen érthetően:

A könnyen érthető kommunikáció fogalma

A könnyen érthető kommunikáció információkat mutat be.könnyen érthető kommunikáció logoja

Az információkat az emberek egymással megosztják.

Könnyen érthetően adhatunk saját információt, vagy

más ember információját átalakíthatjuk könnyen érthetőre.

A könnyen érthető kommunikációval készített szöveg érthető.

Használunk nyelvi szabályokat.

Használunk nem nyelvi szabályokat.  

Szabályok írják le, hogyan fogalmazzunk könnyen érthetően.

A könnyen érthető átalakításnál be kell tartani a szabályokat.

A könnyen érthető írásnál képeket is használhatunk.

A képek segítik az információ megértését.

 


Felhasznált irodalom:
Farkasné Gönczi Rita (2018). A könnyen érthető kommunikáció fogalma és szabályrendszere nemzetközi és hazai példák, illetve magyar tapasztalati szakértők javaslatai alapján. Gyógypedagógiai Szemle 46 (1). 

Farkasné Gönczi Rita (2021). Könnyen érthető kommunikáció fogalma, nyelvi szintjei és alkalmazhatósága a látássérülés kontextusában. In Dimenzióváltások a látássérült személyek pedagógiája és rehabilitációja mátrixában. Nemzetközi konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szervezésében. (szerk. Farkasné Gönczi), ELTE BGGYK, Budapest