Fogalom

A könnyen érthető kommunikáció jelentéséről gondolkodunk
Ezen az oldalon elolvasható a gondolatunk.

Gondolatok a könnyen értherő kommunikációról

A könnyen érthető kommunikációt régóta használják.
Ezt a honlapot tapasztalati szakértőkkel írjuk együtt.

A tapasztalati szakértők véleménye
a könnyen érthető kommunikációról:

  • Leegyszerűsíti a dolgokat.
  • Könnyebben érthetőek a dolgok.
  • A szövegben sok kép segíti az elképzelést.
  • Az Interneten található szövegekre nehéz odafigyelni.
  • Jó ha valami könnyen érthetően van leírva.

 

Német Zsuzsa tapasztalati szakértő véleménye:

A könnyen érthető módszerrel érthetőbb a szöveg.
A szövegben benne van a lényeg, és tudom, miről szól.
A könnyen érthető szövegben képek is szerepelnek, hogy
lássam, miről szól a téma.

 

Olvastam a könnyen érthető kommunikációról.
Beszéltem tapasztalati szakértőkkel.
Átgondoltam a könnyen érthető kommunikáció fogalmát.

 


A könnyen érthető kommunikáció fogalma tudományosan

A könnyen érthető kommunikáció a köznyelvben vagy összetettebb nyelvi szinten megjelenő információ tartalomegységeinek megjelenítése vagy önálló információs tartalom kidolgozása egyszerű, letisztult formában, mely az információ megértését szolgálja. A könnyen érthető kommunikáció gyakorlatában a nyelvtant, mint a nyelv teljes rendszerét sok esetben egyedi szabályok mentén alkalmazza. Az információ könnyen érthető kommunikáció alkalmazásával történő feldolgozását az adaptáció tartalmi és formai szabályainak betartása mellett a képek és illusztrációk adekvát alkalmazása segíti. 
(Farkasné Gönczi Rita itt a honlapon, 2017, id. 2018, módosítva 2021)

 

A fenti szöveg könnyen érthetően:

A könnyen érthető kommunikáció fogalma

A könnyen érthető kommunikáció információkat mutat be.könnyen érthető kommunikáció logoja

Az információkat az emberek egymással megosztják.

Könnyen érthetően adhatunk saját információt, vagy

más ember információját átalakíthatjuk könnyen érthetőere.

A könnyen érthető kommunikációval írt szöveg érthető.

Szabályok írják le, hogyan fogalmazzunk könnyen érthetően.

A könnyen érthető átalakításnál be kell tartani a szabályokat.

A könnyen érthető írásnál képeket is használhatunk.

A képek segítik az információ megértését.

 


Felhasznált irodalom:
Farkasné Gönczi Rita (2018). A könnyen érthető kommunikáció fogalma és szabályrendszere nemzetközi és hazai példák, illetve magyar tapasztalati szakértők javaslatai alapján. Gyógypedagógiai Szemle 46 (1). 

Farkasné Gönczi Rita (2021). Könnyen érthető kommunikáció fogalma, nyelvi szintjei és alkalmazhatósága a látássérülés kontextusában. In Dimenzióváltások a látássérült személyek pedagógiája és rehabilitációja mátrixában. Nemzetközi konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szervezésében. (szerk. farkasné Gönczi), ELTE BGGYK, Budapest